Livsstil og forbrug

Derfor bruger jeg paddleboard til at få min søn i vuggestue

Ann Helene Kristensen er autoriseret ergoterapeut og ejer af Baby-Steps.dk, der blandt andet tilbyder hold med babymassage og sansemotorik for de 0-2 årige. Alle aktiviteter hos den innovative, børnemotoriske terapeut er tilrettelagt med fokus på at stimulere barnets sansebearbejdning og koordinationsevn/motorike. Stimuli, som i sidste ende har betydning for barnets evne til at koncentrere sig på andre områder i livet.

Et liv med motorik og bevægelse

Det er ikke kun i professionelle sammenhænge, at Ann Helene Kristensen går op i at give babyer og små børn de bedste forudsætninger for at klare sig godt fysisk og kognitivt både nu og på længere sigt. Hun er kvinde for selv at gøre det, hun rådgiver og inspirerer andre forældre til.

Det betyder blandt andet, at sønnen på 3 år hentes og bringes til vuggestue via paddleboard, når vejret tillader. Vandaktiviteten er med til at skabe en stærk kropsbevidsthed hos sønnen, som kommer ham til gode på andre tidspunkter, hvor han er aktiv med sin krop.

”Ved at lave forskellige øvelser med børn, hvor de arbejder med balance og koordination, udfordres deres hjerner til at bearbejde nye sanseindtryk. Og det spiller positivt ind på de højere, kognitive funktioner i hjernen såsom at tænke kritisk, planlægge og analysere”.

Ann Hele Kristiensen, ejer af Baby-Steps.dk, om hvorfor gode vaner med sansemotoriske øvelser er betydningsfulde for børns udvikling.

Når Ann Helene Kristensens søn begynder i børnehave, kommer transportformen med paddleboard på vandet til at fortsætte. Det er en aktivitet, som bringer mere godt med sig end kun fysisk aktivitet og motoriske udfordringer. Der spares tid, da familien er fri for at holde i kø med bil eller cykel, og der opnås kvalitetstid, hvor natur og frisk luft kan nydes.

Det er netop hverdagens gode rutiner med fysiske øvelser og bevægelse, der har størst betydning i forhold til at stimulere hjerne og læring. Bag sig har ejeren af Baby-Steps.dk en fortid hos DGI-byen og har desuden en række videreuddannelser (herunder stimulastisk instruktør, sanseprofilering og Kranio-Sakral-Terapi for børn fra 0-2 år). Det stærke, faglige fundament giver Ann Helene Kristensen forskellige redskaber til at lave sjove lege for børn, som stimulerer både sanser og motorik.

Inspirerer småbørnsfamilier til at skabe gode rutiner med fysisk aktivitet

Den innovative ejer af Baby-Steps.dk holder fysisk til med lokaler på Etta Cameronsvej i København SV. Her tager hun imod forældre, babyer og børn, som deltager på de forskellige hold. På trods af Corona krisens restriktioner har Ann Helene Kristensen oplevet stor tilslutning og opbakning til sine hold med sansemotorik. Det er særligt familier i lokalområdet, der har bakket op om foretagendet. Ejeren vurderer, at det er effekterne af de motoriske øvelser, som er kilden til, at der hele tiden kommer nye familier til, som ønsker inspiration til at give deres guldklumper et stærkt indlæringsgrundlag.

Ann Helene Kristensen har fokus på at inspirere familierne til at skabe aktiviteter med bevægelse, så den motoriske træning ikke kommer til at blive et stressende gøremål men derimod en naturlig del af hverdagene.

Kommentarer