Kultur

Desmond Tutu mindes i Københavns Domkirke

Desmond Tutu i 2009 på prædikestolen i Vor Frue Kirke Foto: Klaus Holsting.

Den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu mindes med lystænding og gudstjeneste i Vor Frue Kirke søndag den 2. januar.

Vor Frue Kirke/Københavns Domkirke og Folkekirkens Nødhjælp står bag mindehøjtideligheden for den sydafrikanske menneskerettighedsforkæmper, der døde 2. Juledag – 90 år gammel. 

Desmond Tutu var en tæt samarbejdspartner og ven af Folkekirkens Nødhjælp. 

”Desmond Tutu kæmpede hele sit liv for fattige og undertryktes ret til et værdigt liv. Hans virke rakte langt ud over kampen mod apartheid i Sydafrika. Han blev på den måde biskop for hele verden, og ingen andre personer har betydet så meget for Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Han lærte os, at nødhjælp ikke bare handler om at uddele mad, men om rettigheder. At vi i længden kun kan hjælpe mennesker, hvis vi adresserer roden til problemet i stedet for at symptombehandle. Det gælder uanset, om vi kigger på apartheid, kastesystemer, forholdene i de besatte palæstinensiske områder eller årsagerne til klimaforandringerne. Vi mindes ham ved at tænde lys og sætte ord på hans utrættelige virke for at skabe en bedre og mere retfærdig verden,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Københavns Biskop Peter Skov-Jakobsen prædiker ved gudstjenesten for Desmond Tutu, der selv prædikede om tilgivelse og forsoning – og tordnede mod racisme og ulighed. Peter Skov-Jakobsen siger:

”Med Desmond Tutus død har verden mistet en moralsk stemme, der insisterede på, at alle mennesker er skabt lige i Guds billede, og derfor talte han de udstødtes sag. Han kæmpede for sandheden og troede på tilgivelsens mulighed. Kampen for demokratiet i Sydafrika var for Desmond Tutu tæt forbundet med, hvad det vil sige at være skabt som menneske og omfattet af Guds kærlighed, der har vist sig i Jesu liv, død og opstandelse. Hans kritikere i Sydafrika og rundt om i verden mente, at han dermed politiserede evangeliet og gjorde kristendom til en politisk frihedskamp. Men for Desmond Tutu var opgøret med apartheid mest af alt et trosspørgsmål og ikke kun et spørgsmål om politik. Det handlede om, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan mennesker bevarer deres menneskelighed og menneskelige værdighed, når de oplever krig, sult og uretfærdighed.”

Lystændingen i Vor Frue Kirke finder sted fra klokken 16 med solosang og tekstoplæsninger af og om Desmond Tutu, introduceret af Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen m. fl.

Gudstjenesten er klokken 17 med prædiken ved Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen.

Adgang til Vor Frue Kirke kræver coronapas.

Kommentarer