Debat og politik

Et historisk løft af socialområdet

Socialborgmester, Mia Nyegaard (RV). Foto: Københavns Kommune.

Budget 2022: En meget tilfreds socialborgmester Mia Nyegaard (RV) glæder sig over et historisk stort økonomisk løft til kommunens socialområde på 1.3 mia. kr., som bl.a. skal gå til at skabe bedre bosteder og efterværn til tidligere anbragte unge.

København har fået et nyt budget for 2022. Der har været historisk mange velfærdskroner at forhandle om, og det kommer socialområdet til gode.

Med kommunalvalget rundt om hjørnet var idérigdommen stor og budgetforslagene tilsvarende mange. Resultatet endte med et budget, som på de store linjer ifølge Mia Nyegaard først handler om kernevelfærd og dernæst om løsninger på kommunens store udfordringer med rekruttering- og fastholdelse af velfærdspersonale.

”Det er en god og gedigen budgetaftale. Som socialborgmester er jeg rigtig glad for, at vi løfter vores service på socialområdet med 240 mio. kr. i 2022 og 950 mia. kr. til og 2025. Med anlægsinvesteringer har socialområdet i alt fået 1.3 mia. kr.,” siger en meget glad Mia Nyegaard.

Hun uddyber:

”Vi gik ind til forhandlingerne med del to af den investeringsplan for socialområdet, som vi lancerede sidste år. Øverst stod ønsket om at finde kr. 50 mio. årligt til at øge kvaliteten på vores botilbud, så flere borgere over 18 år med sindslidelse og handicap og udsatte voksne kan få en bedre hverdag. Det fik vi. ”

De nye midler skal gå til flere nødvendige hænder: 100 årsværk til en styrkelse af den faglige og pædagogiske indsats for borgerne og en bedre sundhedsindsats på botilbuddene.

”Nu kommer der ekstra hænder til vores botilbud, og serviceniveauet får et tiltrængt løft. Det ved jeg, er noget som både beboere, medarbejdere og pårørende har sukket efter i lang tid,” begynder den radikale socialborgmester og fortsætter:

”Socialområdet har været underfinansieret i mange år, men sammen har vi de seneste år vendt udviklingen, så vi nu investerer i mennesker og deres fremtid. Det er jeg stolt af. Og det vil jeg gerne takke de øvrige budgetpartier for at bakke op om.”

Mia Nyegaard glæder sig ligeledes over opbakningen til at hjælpe tidligere anbragte unge i gang med et liv på egne ben.

”Der er rigtig mange unge, som har brug for faste holdepunkter og nogen at gå til, når de fx flytter fra institution til egen bolig. Nu søger vi for, at de kan vælge en voksen, som kan støtte dem i deres første færd på egne ben,” siger Mia Nyegaard.

Fra budgetaftalen fremhæver socialborgmesteren desuden resultater som finansiering af en ny udsatte-enhed i samarbejde med Region Hovedstaden. Samt en styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper og midler til rekruttering og fastholdelse af velfærdspersonale i alle forvaltninger.

”København skal være en by i både grøn og social balance. Og derfor er jeg glad for, at vi i budget ’22 har fokus på at hjælpe de svageste og mest udsatte københavnere. Vi er ikke i mål på socialområdet, men det går den rigtige vej,” afslutter Mia Nyegaard.

Kommentarer