Erhverv

Forslag: Velfærdsmedarbejdere i København skal have 1.000 kroner mere i løn hver måned

En kontant lønforhøjelse på 1.000 kroner om måneden til alle kommunens sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere – det står øverst på ønskelisten for sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) før forhandlingerne om Københavns Budget 2022.

København kæmper med at rekruttere de medarbejdere til sundhedsfagene, som der er brug for. Det er meget svært at få besat alle stillinger – i 2020 blev flere end hver tredje opslåede stilling som sygeplejerske eller SOSU-assistent ikke besat.

Samtidig bliver det stadig dyrere og dyrere at leve og bo i København.

– De unge vil ikke slide et langt liv under svære arbejdsvilkår til en løn, hvor de ikke har råd til at bo i vores by. Det kan jeg godt forstå. Vi står med det helt akutte problem i København, at vi mangler hænder til at passe på vores børn, ældre og syge. Ingen hænder – ingen velfærd. Vi har lige set i sygeplejerskernes strejke, at man fra nationalt hold ikke vil give området et nødvendigt løft – og så må vi selv gøre det lokalt, siger sundheds- og omsorgsborgmester siger Sisse Marie Welling (SF).

Københavnertillæg på lønsedlen

Helt konkret foreslår Sisse Marie Welling at give SOSU’er, sygeplejersker og pædagoger 1.000 kroner mere om måneden i såkaldt ’københavnertillæg’. Det vil årligt koste kommunen cirka 140 millioner kroner.

– Det går ud over både ældres, børns og syges hverdag og trivsel, at vi ikke kan rekruttere uddannede medarbejdere. Og ikke nok med det, for vi har også svært ved at fastholde vores medarbejdere, som flytter væk fra København for at få råd til at leve et bedre liv – vi står med en omvendt udkantsproblematik. Det er et samfundsproblem, der vokser sig større år for år, og det er alt for dyrt ikke at finde en løsning, siger Sisse Marie Welling. Hun fortsætter:

– Jeg håber meget at få opbakning blandt mine kolleger på rådhuset til at prioritere de faggrupper, som er så afgørende for velfærden i vores by. Vi løser ikke hele problemet med 1.000 kroner ekstra pr. måned. Men det vil være en rigtig god begyndelse. Og et meget velfortjent skulderklap til en medarbejdergruppe, som hver dag løber stærkt.

Forslaget forudsætter, at der kan indgås aftale med de faglige organisationer om et tillæg, da det er aftaleretligt stof. Der foreslås således afsat midler til en ramme, der så senere skal udmøntes af parterne.

Fakta om forslaget

  • Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt pædagoger ansat i Københavns Kommune skal alle have et fast månedligt løntillæg på 1.000 kroner før skat. Tillægget vil skulle træde i kraft pr. 1. januar 2022.
  • Tillægget skal være med til at løse de rekrutteringsudfordringer, som kommunen oplever i forhold til velfærdsmedarbejderne.
  • Samtidig skal løntillægget være med til at kompensere for de forhøjede leveomkostninger i Københavnsområdet, som kan gøre det ekstra svært at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
  • Antallet af ældre, som har brug for omsorg og pleje, vil stige de kommende år. I perioden 2021-2031 forventes f.eks. antallet af borgere over 80 år at stige med 63 procent.
  • I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der pt. ansat ca. 800 sygeplejersker, 1.500 SOSU-assistenter og 1.800 SOSU-hjælpere – i alt ca. 4.100 personer, som pt. vil skulle have et tillæg.
  • Forslaget ventes at koste cirka 55 millioner kroner årligt (for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens del). Og cirka 140 millioner kroner i alt, når pædagoger regnes med. Pengene foreslås afsat ifm. kommende budgetforhandlinger.
  • Ud over mere i løn går Sisse Marie Welling også til budgetforhandlingerne med ønsket om at styrke praktikvejleder-ordningen på SOSU-uddannelserne samt at gøre det nemmere for sundhedspersonale over 60 år at gå på nedsat tid, uden at de mister fuld pensionsindbetaling. Det kan bidrage til at fastholde ældre medarbejdere.

Kommentarer