Erhverv

København får bundplacering i erhvervsvenlighed

De lokale virksomheder er ikke tilfredse med den erhvervsservice, som de får fra Københavns Kommune. Sådan har det været i mange år, og sådan er det igen ifølge DI’s årlige måling af virksomhedernes tilfredshed med de lokale erhvervsvilkår, Lokal Erhvervsvenlighed 2021.

”Desværre tegner der sig igen i år et billede af, at virksomhederne ikke føler, at de får tilfredsstillende erhvervsservice. Virksomhederne mener, at kommunen ikke er god nok til at indgå i dialog og informere. Vi ved, at der er en direkte sammenhæng mellem kontakten til kommunen og så oplevelsen af erhvervsvenligheden”, siger Peter Lanng Nielsen, formand for DI Hovedstaden.

Og med Københavns størrelse og med det antal virksomheder, som er placeret i kommunen, er det en stor opgave at løfte, medgiver formanden, som også sidder i Københavns Erhvervsudvalg.

”For nuværende, så er det vigtigste at få styr på kerneydelserne. For eksempel byggesagsbehandlingen. En ting er, at virksomhederne kun hører fra kommunen, når der skal betales skatter og afgifter, men når virksomhederne så aktivt tager fat i kommunen, for at få rådgivning om en byggesag, så skal behandlingen være både hurtig, effektiv og kompetent”, siger Peter Lanng Nielsen.

Men undersøgelsen er ikke ren elendighed. Der er to vigtige lyspunkter. Når det gælder infrastruktur og arbejdskraft går det godt, mener virksomhederne, og det er vigtigt for deres vækst og udvikling i kommunen. Og her placerer kommunen sig flot. Til spørgsmålet om medarbejdernes mulighed for at benytte kollektiv trafik, så placerer København sig som landets anden bedste – kun overhalet af nabokommunen Frederiksberg. Og når det kommer til arbejdskraft, så viser de statiske indikatorer, at det er attraktivt at være beliggende i København. 

”Der er jo en grund til, at virksomhederne stadig bosætter sig i Københavns kommune, selvom kommunen år efter år lander nederst i undersøgelsen. Og det er fordi, der er adgang til kvalificeret arbejdskraft og det er let for medarbejderne at komme til og fra arbejde, det er nær lufthavnen osv. De parameter er enormt vigtige for virksomhedernes mulighed for vækst og udvikling ”, siger Peter Lanng Nielsen.

København er gået fra en plads som nummer 84 til en plads 86 i ud af de 93 kommuner, som er en del af undersøgelsen.

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.

Kommentarer