Østerbro

Nordhavn bliver forsøgsområde for grøn deletransport

Den massive privatbilisme og trafik i de større byer skaber en øget klimabelastning, forurening, støj og trængsel. Resultatet er store samfundsøkonomiske tab. Instituttet BUILD på Aalborg Universitet står i spidsen for en forskningsgruppe, der med med støtte fra Innovationsfonden undersøger, hvordan hverdagens mobilitet ser ud. Målet er ny viden om fremtidens bæredygtige transport med deleløsninger. Nordhavn er udvalgt som et af forsøgsområderne.

Den massive trafik og privatbilisme i Danmark er rigtig skidt for både folkesundhed, klima og samfundsøkonomien. En analyse fra COWI fra 2012 viser, at alene trafiktrængslen omkring Storkøbenhavn resulterer i et årligt samfundsøkonomisk tab på 8,5 milliarder kroner.

Forskere fra Aalborg Universitet og Roskilde Universitet undersøger derfor, hvordan vi i Danmark kan udvikle nye løsninger til bæredygtig transport. Især vil forskerne have fokus på kombinationen på tværs af forskellige delebaserede transportløsninger.

– Helt overordnet er håbet, at vi i det nye forskningsprojekt vil kunne skabe ny viden og ikke mindst løsninger, som kan bidrage til den bæredygtige omstilling af transporten. Løsninger, som både tackler transportens klimaudfordring, og som kan bidrage til mindre trafiktunge byer med bedre plads til livet i byerne, udtaler seniorforsker på BUILD, Toke H. B. Christensen, der leder projektet.

Nordhavn er udvalgt til forsøgsområde

Nordhavn er kendetegnet ved at være ny og tætbygget, hvor der allerede er metro og dermed gode offentlige transportforbindelser til resten af København. Nordhavn er derfor et ideelt forsøgsområde, fordi forudsætningerne på mange måder er ideelle for, at beboerne kan leve et hverdagsliv uden at være afhængige af privatbilen. Det til trods, er der faktisk mange i Nordhavn, som har bil.

Ved forsøget i Nordhavn er det konkret deleløsninger som eksempelvis delecykel (Bycyklen), delebil (LetsGo’) og samkørsel (Ta’Med), der bliver afprøvet, og som kan fungere som et fleksibelt supplement til den offentlige transport og gang og cykling.

– Det er klart, at skiftet til en bæredygtig mobilitet ikke er en simpel sag, og derfor forventer vi også at forsøget vil give os indblik i, hvilke udfordringer der stadig er og som skal løses i den videre udvikling af de løsninger, der er med i forsøget, udtaler seniorforsker ved BUILD, Toke H. B. Christensen.

Forskerne vil ifølge planen udføre kvalitative studier af familiers og virksomheders daglige transportvaner og behov for transport, og hvordan de hænger sammen med byens indretning og udvalget af transportløsninger. I forsøget vil familier og virksomheder blive tilbudt at benytte en mobilitetspakke udviklet i projektet. På den måde kombinerer projektet forskning med praktisk udvikling.

– Fra vores forskningsinterviews med lokale beboere ved vi, at der er en gruppe, som overvejer at skille sig af med deres privatbil – bl.a. fordi de synes, det er dyrt at parkere i Nordhavn. Kombinationen af god offentlig transport og en udbredt motivation for at undvære privatbilen er ideel for at afprøve, om et tilbud på en pakke af deleløsninger som supplement til den offentlige transport kan være en attraktiv løsning for beboerne i Nordhavn, siger seniorforsker ved BUILD, Toke H. B. Christensen.

Der vil i de kommende årtier blive bygget nye områder i København, som sandsynligvis vil have mange ligheder med Nordhavn. Her vil erfaringerne fra SIMS-forsøget i Nordhavn kunne overføres til de nye bykvarterer og på den måde bidrage til at sikre en bæredygtig mobilitet i byen.

Fakta

Som beboer i Nordhavn kan man tilmelde sig de løsninger, der er med i projektet – samkørsel, delebiler og delecykler. Derudover kan man blive en af de 20 familier eller virksomheder, som forskergruppen vil følge særlig tæt gennem projektet gennem bl.a. interviews og fokusgrupper. Ved at blive en ”testfamilie”, bidrager man til indsamlingen af viden om, hvor velfungerende SIMS-løsningerne er – og på den måde er man med til at skabe grundlaget for fremtidens bæredygtige mobilitetsløsninger i byen.

Udfordringer med deleløsninger

Privatbilen har på mange måder en særstatus i vores moderne forståelse af mobilitet, frihed og fleksibilitet. Interviews med brugere af delebiler viser omvendt, at problemer med at finde parkering og de dyre p-licenser er blandt de primære grunde til, at de har valgt privatbilen fra og i stedet bruger en delebil.

Når mange alligevel vælger at have egen bil og ikke bruger de alternative løsninger, kan det skyldes en kombination af dels bilens særstatus i vores forståelse af frihed og mobilitet, dels at der er manglende viden om kvaliteterne ved de alternative løsninger. For eksempel viser forskernes indledende interview i projektet, at der blandt beboerne i for eksempel Nordhavn findes udbredte forestillinger om, at deleløsninger kan være besværlige eller upålidelige.

Læs mere om tilbuddene på by&havn.dk/sims

Læs mere om forskningsprojektet på sims.aau.dk

Projektets deltagere:

Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Bycyklen, LetsGo’, Ta’Med, By & Havn og Københavns Kommune med støtte fra Innovationsfonden.

Kommentarer