Østerbro

Nu tages første spadestik til Danmarks største plejehjem

Modelfoto: KAB.

Et moderne plejehjem med fokus på fællesskab. Det nye Sølund rummer både plejeboliger, ungdomsboliger og en daginstitution, og arkitekturen skal invitere beboerne til at mødes og skabe samvær på tværs af generationer.

Duften af friskbagt morgenbrød breder sig fra bageriet i stueetagen og videre ud til børnehavens børn og plejehjemmets beboere. På 4. sal mødes de ældre i pejsestuen eller på terrassen med panoramaudsigt over Sortedamssøen og Københavns tårne. Cirka sådan kan man beskrive Det nye Sølund – generationernes hus.

I dag er der et stort hul i jorden, men over de næste fem år bliver der bygget 360 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer og produktionskøkken, 22 tryghedsboliger, 150 ungdomsboliger inklusiv 20 ungdomsboliger til unge med særlige behov samt en 5-gruppers daginstitution og en offentlig parkeringskælder med cirka 120 p-pladser. Når Det nye Sølund er færdigbygget, vil det være Danmarks største plejehjem. Samlet set bliver hele bebyggelsen cirka 38.000 m².

– Vi bygger et bud på fremtidens plejehjem, som åbner sig mod byen og omgivelserne. Her er plads til at nyde byen og hinandens selskab og plads til at lokalområdets beboerne kan bruge de nye grønne udearealer. Det har været vigtigt for os at skabe optimale rammer for de ældre samtidig med, at det store byggeri giver noget tilbage til byen og ikke mindst til lokalområdet, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Rammen om et stærkt fællesskab

Det største gårdrum er planlagt som et halvoffentligt uderum, hvor lokalområdets beboere kan gå igennem og tage ophold i respekt for de ældre beboere.

”Bystrøget” i stueetagen kommer til at rumme fællesfaciliteter for både børn, unge og ældre, hvor generationerne kan mødes. Og som en satellit til produktionskøkkenet indrettes der et bageri med skuevindue og luge til udlevering af friskduftende brød til børnehave og plejehjem. Der bliver desuden plads til mikrobutikker i stueetagen.

– Det nye Sølund samler flere generationer i samme byggeri og bliver et levende aktiv og arkitektonisk vartegn i bydelen – et sted hvor ældre, unge og børn kommer hinanden ved, og hvor og de ældre på plejehjemmet kan blive inddraget i byens liv, siger John B. Sørensen, formand for bygherren SAB.

Sisse Marie Welling og næstformand i SAB, Frank Sass, tager 1. spadestik i dag kl. 9.30-10.30 ved indgangen til byggepladsen, overfor Læssøesgade 1.

Fakta om Det nye Sølund:

  • Det nye Sølund opføres, hvor der også tidligere har ligget et plejehjem – de gamle bygninger var imidlertid blevet utidssvarende og er revet ned.
  • Det nye byggeri udføres i to etaper.
  • I 2012 blev beboerne i det gamle plejehjem overflyttet til det ombyggede Fælledgården.
  • I 2017 blev to af de tidligere plejehjemsbygninger omdannet til cirka 210 midlertidige ungdomsboliger. De unge fraflyttede i foråret 2021, hvorefter nedrivningen blev påbegyndt.
  • Når 1. etape er færdig i 2023, flyttes de sidste 150 plejehjemsbeboere fra den sidste blok i det eksisterende plejehjem samt daginstitutionen over i den første del af Det nye Sølund. Herefter nedrives resten af det eksisterende Sølund og byggeriet af 2. etape påbegyndes. 2. etape forventes åbnet i 2026.
  • Man bygger i to etaper for at holde som meget som muligt af plejehjemmet og daginstitutionen funktionsdygtig mens byggeriet står på.
  • Det er KAB, som er byggeforretningsfører på projektet og arkitektfirmaet CF. Møller som har tegnet Det nye Sølund.

Kommentarer