Livsstil og forbrug

Slut med turistbusture til Indre by i København for dårligt gående ældre?

For de ca. 1.136.000 ældre borgere i Danmark kan oplevelsesture til indre København med turistbus snart være fortid, hvis Københavns Kommune får gennemført deres planer om at begrænse turistbusserne i Indre by og den såkaldte Middelalderby.

Det er særligt busholdepladser tæt på attraktionerne og adgangen til de indre dele af byen, som kommunen har planer om at begrænse. Aktuelt skal politikerne i teknik- og miljøudvalget den 30. august tage stilling til et forslag i ‘Handleplan for transport of turister i København’ om at nedlægge busparkeringspladserne ved Amaliehaven et stenkast fra Amalienborg, hvilket vil få den konsekvens at ældre og handicappede turister vil skulle gå over den dobbelte distance fra Churchillparken og Grønningen.

”Det er forkasteligt, hvis adgangen for turistbusser til Indre by i København lukkes ned. Men det er desværre den udvikling, vi ser i øjeblikket, hvor politikerne i borgerrepræsentationen vil have turistbusserne ud af byen. Men de glemmer at tænke på de negative konsekvenser, som det vil have. F.eks. vil det ramme socialt skævt, hvis adgangen for turistbusser og busholdepladser tæt på attraktioner som eksempelvis dem ved Amalienborg nedlægges. Det vil særligt ramme de mange grupper af ældre men også handicappede, der dagligt befordres til oplevelsesture i København. Hvis afstanden fra afsætningsplads til turistattraktionen bliver for stor, risikerer man nemlig at udelukke de ældre turistgrupper og handicappede fra at opleve store dele af Indre by i København,” siger Michael Nielsen, Adm. direktør hos Dansk PersonTransport.

Dansk PersonTransports medlemsundersøgelse foretaget i juni 2021 viser, at en stor andel af passagererne på turistbusture til Indre By i København er pensionister og ældre. Hele 33 pct. af passagererne med danske turistbusgrupper til Indre by hørte under denne aldersgruppe, hvilket svarer til, at Dansk PersonTransports medlemmer samlet set i 2019 befordrede ca. 140.000danske ældre og pensionister – altså ca. 14 pct. af de danske ældre – på ture til Indre by i København. Når man ser på de udenlandske turister, er andelen 69 pct. ældre og pensionister, hvilket i alt svarer til ca. 238.000 i 2019.

I stedet for busholdepladser tæt på turistattraktionerne er der planer om at turister i langt højere grad skal gå, cykle eller benytte sig af offentlig transport som f.eks. Metroen for at komme frem til oplevelserne. Skift imellem forskellige transportformer er ikke holdbart for rigtig mange ældre mennesker, der både vil finde det udmattende og forvirrende at skifte fra turistbus over i Metroen for at komme videre ind til turistattraktionerne. I tillæg hertil vil det være logistisk vanskeligt at guide større turistgrupper igennem metroen, når de skal blandes ind i de lokale passagerstrømme.

”Med den her præmis udelukker man altså en hel gruppe af befolkningen, som rent fysisk ikke er i stand til at hoppe på cyklen eller gå lange distancer. Det er også i Københavns interesse, at byen fortsat er tilgængelig for turister fra hele landet og udlandet, da turisterne jo understøtter det lokale erhvervsliv og arbejdspladser i byen. For at sikre at København også i fremtiden er tilgængelig for alle grupper, opfordrer vi derfor kraftigt til, at busparkering og afsætningspladser placeres i umiddelbar nærhed af turistattraktionerne i Indre by og Middelalderbyen i København,” understreger Michael Nielsen.

Kommentarer