Samfund

Stort løft på vej til idrætsfaget i skolens yngste klasser

Idrætsundervisning på Byskovskolen i Ringsted. Foto: Dansk Skoleidræt.

Idrætsundervisningen i indskolingen skal opleves som mere meningsfuld og med en klar rød tråd i den didaktiske praksis. Det vil Dansk Skoleidræt, SDU, VIA og fire skoler arbejde for i de kommende år gennem et nyt projekt, som netop har modtaget støtte fra A.P. Møller Fonden.

Gode idrætsvaner og lysten til at bevæge sig gennem hele livet grundlægges i barndommen. Derfor er det utrolig vigtigt, at idrætstimerne i skolens yngste klasser giver sjove og vedkommende idrætsoplevelser, der fremmer glæden ved bevægelse. Den ambition kræver didaktisk dygtige lærere og pædagoger, der er visionære på fagets vegne med et stærkt fokus på såvel praktiske erfaringer som teoretisk viden.

På den baggrund er det nye projekt ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen” sat i søen. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 2,2 mio. kr., og skal realiseres af en projektgruppe bestående af Dansk Skoleidræt, VIA University College, Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU samt i alt fire skoler i Horsens og Slagelse Kommune.

– Som idrætsfagets interesseorganisation har Dansk Skoleidræt store ambitioner på fagets vegne. Vi skal gå forrest og hæve barren for indholdet i skolens største dannelsesfag. Det kan vi gøre qua vores historik og store netværk. Det er netop det netværk, vi sætter i spil i projektet, hvor kombinationen af forskellige partnere vil skabe et tæt samspil mellem de teoretiske og de praktiske perspektiver. Det skal få projektet helt tæt på virkeligheden ude på skolerne, hvilket altid er Dansk Skoleidræts sigte, siger Torben Hansen, udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt.

Tager udgangspunkt i skolernes virkelighed

I projektet ser parterne frem til at udvikle bud på en sammenhængende didaktik med didaktiske modeller, undervisningsprincipper samt konkrete undervisningsforløb og idrætsaktiviteter. Landets skoler skal have værktøjer og inspiration til at udvikle en meningsfuld rød tråd i idrætsundervisningen i indskolingen.

– I forskningsenheden Learning and Talent in Sport ved SDU har vi fokus på nytænkning og forskningsbaseret viden indenfor bl.a. det idrætspædagogiske område. ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen” er et væsentligt projekt, der i samarbejde med lærere og pædagoger skaber ny, forskningsbaseret viden om, hvordan vi laver god idrætsundervisning, hvor alle børn oplever bevægelsesglæde, faglige udfordringer og lyst til at være deltagende, siger Annemari Svendsen, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU.

Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at omkring en tredjedel af dem, der varetager idrætsfaget i indskolingen, er pædagoger eller lærere uden idrætsfaglig uddannelse. Der er således brug for at udvikle en didaktik, der tager hensyn til den konkrete virkelighed – samtidig med at projektet giver input til læreruddannelserne.

– I VIA uddanner vi fremtidens idrætslærere, så de studerende bliver klar til de udfordringer, de møder ude på skolerne. For at kvalificere uddannelsen er det vigtigt løbende at inddrage nyeste forskningsviden og erfaringer fra skoler. ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen” er et praksisnært udviklingsprojekt, hvor lærere og forskere i et konstruktivt samarbejde udvikler didaktisk viden og pædagogisk praksis. Formålet er også at udvikle idrætsundervisningen på læreruddannelsen, så kommende lærere kan understøtte børnenes gode idrætsoplevelser, siger Kasper Lasthein Madsen, adjunkt ved VIA University College.

Skoler er selv med til at kvalificere idrætsundervisningen

De deltagende skoler og kommuner glæder sig til at blive firstmovers i arbejdet med at løfte idrætsundervisningen i indskolingen.

– På Østerhåbskolen forventer vi at kunne være med til at kvalificere idrætsundervisningen i indskolingen endnu mere og give vores idrætslærere og pædagoger et kompetenceløft. Vi ønsker mere fokus på, hvordan vi kan få alle elever til at deltage i idrætsundervisningen, uanset elevernes forudsætninger og dermed give endnu flere elever bevægelsesglæde og mod til at deltage i bevægelsesaktiviteter, siger Camilla Daugaard, afdelingsleder på Østerhåbskolen i Horsens.

– I Slagelse Kommune har vi et særligt fokus på bevægelse. Vi ved, det er vigtigt, at vi tidligt i vores liv får vaner og lyst til at bevæge os. Vi er derfor optaget af, hvordan vi kan udvikle og forandre praksis, så alle vores elever får en idrætsundervisning, der opleves meningsfuld og giver lyst til bevægelse hele livet, siger Dorthe Christiansen, skolechef i Slagelse Kommune.

Kommentarer